Aktivnosti

Sfrere mog interesovanja, kao i delokrug mog delovanja, veoma su raznovrsni, a donekle i naizgled nespojivi. Trenutno radim kao predavač i konsultant Instituta za pravo i finansije i kao predavač za nekoliko organizacija na projektima edukacije, učestalo gostujem na seminarima, obukama, treninzima i treninzima za trenere kao predavač ili trener, te na obukama kompanija, organizacija, državnih institucija i drugih.

Ipak, pored prava, za koje se edukujem formalnim putem i predavačkog poziva, bavim se i jednim Olimpijskim sportom, slabije zastupljenim u Srbiji, karlingom. Od 2009. godine uspešno vodim karling klub Vukovi kao predsednik kluba, već drugi mandat. Karling klub Vukovi je najpoznatiji karling klub sa ovih prostora u razmerama međunarodnog sveta karlinga, te su mnoge poznate domaće i inostrane kompanije bile sponzori kluba.

Te iste, 2009. godine, otišao sam na Mensino testiranje inteligencije, kao jedine organizacije koja u Srbiji nudi testiranje te vrste. Nedugo po testiranju, primio sam obaveštenje o rezultatu mojeg testiranja, po kojem sam ostvario maksimalan rezultat, te IQ ne može da se iskaže jednim brojem, već posle rezultata stoji i plus, kao oznaka da je moj rezultat ili 156 ili više. Već 2010. godine postajem član Mense Srbije, Mense International, a osnivam i Omladinu Mense Srbije u okviru Mense Srbije, čiji postajem i prvi predsednik. Članstvo u Mensi Srbije održavam do 2011. godine, kada sam odlučio da ne želim da plaćam porez na visoku inteligenciju u vidu godišnje članarine, jer odnos pruženog i primljenog nije zadovoljavajući. Nekoliko meseci po mom izlasku iz Mense Srbije i Omladine Mense Srbije, kontaktiran sam od strane World Intelligence Network sa predlogom da zbog mog dosadašnjeg angažovanja u okviru prethodne organizacije oformim Serbian Intelligence Network. Od aprila 2011. godine, pa do danas, supervizor sam te organizacije.

Vlasnik sam i web portala PRomocije.net, gde vodim tim dizajnera, sa kojima veoma uspešno realizujem zahteve klijenata kada su u pitanju dizajn brenda, brendiranje postojeće kompanije ili izrada web prezentacije i tome slično.

Verujem i u to da je duša besmrtna, da ne treba raditi bilo šta čega se ne bih rado sećao ili što bi istu moglo da unizi, već raditi upravo suprotno u cilju lične satisfakcije. Stoga, svoje slobodno vreme posvećujem pro bono aktivnostima, koje imaju za cilj da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Naravno, ukoliko se jedna takva aktivnost preduzme, a nisu kumulativno ispunjena oba cilja (pružiti pomoć i lična satisfakcija), radi se iz pogrešnog cilja i treba je odložiti dok se ne ispune oba uslova. Neki od projekata koje sam osmislio i razvio, a pomogle su određenom broju ljudi i održivog su karaktera su Dan dečjeg osmeha, Dani doniranja, razvojni sportski turnir Svi kao jedan, razni vidovi seminara koji besplatno nude znanja i veštine visokog kvaliteta, kao na primer Development Academy, Ignorantia Iuris Nocet, Novi lideri Novog Beograda i mnogi drugi, o kojima se možete informisati na stranici Novosti na ovom sajtu.

Zbog različitih sfera koje su domen mog interesovanja, ali pre svega zbog dokazane stručnosti koju sam pokazao u tim oblastima, radim i kao eksterni konsultant, savetnik ili saradnik za određeni broj domaćih i inostranih kompanija i organizacija, a neke od njih gde trenutno obavljam te funkcije su Advanced Product Group, web portal www.militaryshop.rs, Antić & Pajčin Partners Limited, Network for Business and Academic Cooperation, Koncepti za život, advokatska kancelarija Simić i druge.