O meni / CV

FORMALNA EDUKACIJA

Uveren da formalno obrazovanje današnjem poslovnom čoveku nije dovoljno, počeo sam dodatno da se edukujem, te su ustanove gde sam stekao trenutno obrazovanje posle završene Prve gimnazije u Beogradu, pored Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Oksford Univerzitet, Ruska federalna agencija za poslove mladih u okviru Vlade Rusije, British Council, American Councils for international education, Balkan Security Network, pojedina domaća ministarstva, mnoge organizacije, kompanije i druge. Svoju prvu edukatorsku licencu, stekao sam 2007. godine, kada sam uspešno završio JAZAS-ovu školu za edukatore. Od tada, pa do danas, na tu licencu su se nadovezivale ostali vidovi edukacije, koji su rezultirali dodatnim licenciranjem, sertifikovanjem, a sve u cilju podizanja kvaliteta mojih predavačkih sposobnosti na što viši nivo, te danas imam zvanja sertifikovanog međunarodnog trenera i licenciranog edukatora.

DODATNA EDUKACIJA (Seminari i treninzi)

12/2013 European funding (2014-2020)

 • Organizator: European Funding Academy (Balkan Security Network)

11/2013 Planiranje uspešnih opštinskih i regionalnih projekata

 • Organizator: Nacionalna agencija za regionalni razvoj, OIKOS

10/2013 Seminar: Tranziciona pravda

 • Organizator: Development Center

10/2013 Seminar: Zaštita životne sredine

 • Organizator: Development Center

9/2013 Izazovi suočavanja s prošlošću i mogući odgovori srpskog društva (seminar za podmlatke političkih stranaka)

 • Organizator: OEBS Misija u Srbiji

7/2013 NLP and Anchoring: Learning the Basics of Emotional Mastery‏

 • Organizator: The Empowernment Partnership

5/2013 Percepcija je projekcija: Pravljenje ličnog sveta po želji

 • Organizator: The Empowernment Partnership

4/2013 Škola ekološkog prava (sa primenom Arhuske konvencije)

 • Organizator: Arhus centar Kragujevac i OEBS Misija u Srbiji

3/2013 NLP and filterisanje realnosti

 • Organizator: The Empowernment Partnership

2/2013 S(avetnik) pro

 • Organizator: Akademija organizacije Koncepti za život

2/2013 Biznis starter seminar

 • Organizator: Akademija organizacije Koncepti za život

2/2013 „NLP and The Zone – Operating at Optimal Performance in Every Area“

 • Organizator: The Empowernment Partnership

12/2012 Zatvoreni trening proces: “Veštine prodaje”

 • Organizator: Royal Relax trening akademija

12/2012 Seminar: “International Offsetting debts and credits”

 • Organizator: Belgrade Chamber of Commerce and International Financial Agency

12/2012 Trening za predavače: “Teaching Unplugged”

 • Organizator: British Council Serbia

12/2012 7-day NLP

 • Organizator: NLP Worldwide

11/2012 Seminar za mlade

 • Organizator: Nova Srbija

11/2012 Trening: “Pisanje projekata”

 • Organizator: Development Center

10/2012 Trening za predavače: „Technology and principles in language teaching“

 • Organizator: British Council Serbia

10/2012 Trening za predavače: „What are texts in the clasrooms for?“

 • Organizator: British Council Serbia

10/2012 Trening za predavače: „Translation: Tackling the taboo“

 • Organizator: British Council Serbia

09/2012 Menadžer za e-poslovanje, sertifikovani program

 • Organizator: MNG Center i Ministarstvo kulture Republike Srbije

07/2012 Study Skills program

 • Organizator: Oxford Univerzitet (Velika Britanija)

06/2012 Trening za predavače: „Native and Non-Native Speaker Teachers“

 • Organizator: British Council Serbia

05/2012 Trening za predavače: „Metaphors we teach and learn by“

 • Organizator: British Council Serbia

05/2012 Trening za predavače: „Teaching English in Inclusive Classrooms“

 • Organizator: British Council Serbia

05/2012 Brzo čitanje , obuka (najbolji rezultat po obuci: 1360 reči u minuti)

 • Organizator: Škola intelektualnih veština

03/2012 ECDL (European Computer Drivers License) CORE sertifikovani program

 • Obuka obuhvata osposobljavanje za rad na sedam različitih programa
 • Organizator: JISA (Union of ICT societies of Serbia)

03/2012 ECDL (European Computer Drivers License) START sertifikovani program

 • Obuka obuhvata osposobljavanje za rad na četiri različita programa
 • Organizator: JISA (Union of ICT societies of Serbia)

03/2012 Trening za predavače: Seminar with Penny Ur

 • Organizator: British Council Serbia

03/2012 Global Commerce Licence sertifikovani program

12/2011 Seminar “Ostvarenje sopstvenih ciljeva

 • Organizatori: Centar za edukaciju “Finesa” i Studentska Unija Studentski grad

10/2011 Dodatna obuka “International Business Transactions

 • Organizator: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

10/2011 Master kurs“Uporedno ustavno pravo

 • Organizator: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

10/2011 Letnja škola “Zaštita životne sredine

 • Organizator: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

05/2011 PR days – Odnosi sa javnošću u politici

 • Organizator: FON PR tim(Belgrade, Serbia)

04/2011 EPP – European Project Proposal

 • Organizator: Balkan Security Network (Belgrade, Serbia)

04/2011 Trening: Komunikacione veštine

 • Organizator: Center for human security (Belgrade, Serbia)

04/2011 EULPM – European Project Leadership and Management Program

 • Organizator: Balkan Security Network (Belgrade, Serbia)

10/2010 Trening: Akademsko čitanje i pisanje

 • Organizator: American Councils for international educations (Belgrade, Serbia)

09/2010 Letnja škola “Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom

 • Organizator: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

06/2010 Trening: Fund Raising for members of Mensa Serbia

 • Organizatori: Omladina Mense Srbije

06/2010 Seliger International Youth Forum

 • Sertifikat za: ”Business and innovations”
 • Organizatori: Ruska federalna agencija za poslove mladih u okviru Vlade Rusije (Moscow/Seliger, Russia)

04/2010 Softskills Academy

 • Sertifikat za uspešno savladane sledeće veštine:Organizatori: Eestec LC Belgrade and kompanija KPMG(Belgrade, Serbia)
  • Liderstvo, prezentacije, komunikacione veštine, javni nastup, upravljanje projektima, upravljanje vremenom i timski rad.

03/2010 Heidelberg Print Media Academy

 • Sertifikat za uspešnu osposobljenost za rad na Heidelberg Suprasetter CTP 102
 • Organizator: Heidelberg (Belgrade, Serbia)

XII 2009 Kurs za korišćenje elektronske pravne baze Paragraf Lex v10

 • Sertifikat za uspešnu osposobljenost za rad na Paragraf Lex v10
 • Organizatori: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i kompanija Paragraf Co d.o.o. (Belgrade, Serbia)

08/2009 Kurs za web dizajn – Adobe web paket

 • Sertifikat za uspešnu osposobljenost za rad na ćetiri Adobe CS 4 programa:Organizator: Soft line education (Belgrade, Serbia)
  • Photoshop CS4, Fireworks CS4, Dreamweaver CS4, Flash CS4

12/2007 Škola za edukatore za polno prenosive bolesti

 • Organizator: Omladina JAZAS-a (Belgrade, Serbia)

KONFERENCIJE

11/2013 “New leaders conference

 • Organizator: AIESEC Beograd

10/2012 “New leaders conference

 • Organizator: AIESEC Beograd

03/2012 “Privreda i pravo

 • Organizator: ELSA Belgrade

11/2011 “Status i primena Konvencija o pravima dece u BiH i regionu

 • Organizator: ELSA Bosna i Hercegovina

11/2011 “New leaders conference

 • Organizator: AIESEC Beograd

11/2011 “Stanje i perspektive advokature u Srbiji i regionu

 • Organizator: ELSA Beograd and Studentska unija Pravnog fakulteta

05/2011 Konferencija: “Održivi razvoj

 • Organizator: AIESEC Srbija i ELSA Beograd

04/2011 Konferencija: “Belgrade arbitration

 • Organizator: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

02/2011 “Construction contracts in contemporary international practice

 • Organizator: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa International Financial Corporation

11/2010 “Uniform Sales Law

 • Organizator: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

11/2010 “Economic and social rights

 • Organizator: ELSA Ljubljana (Slovenija)

10/2010 “New leaders conference

 • Organizator: AIESEC Beograd

10/2010 ”Innovative model for recognition of non-formal education in the youth sector

 • Organizator: Youth Cultural Center of Bitola (Republika Makedonija)