Pravna pomoc

Od 2009. godine, kada sam se zainteresovao i za praktičnu primenu prava, radio sam na više različitih projekata gde se pravo primenjuje u praksi, počev od osnivanja pravnih lica, preko pravnih istraživanja, pa do borbe za vladavinu prava zastupanjem stavova oštećenih strana i slanjem žalbi.

Do sada sam bio angažovan od strane više entiteta koji su želeli da budu obrazovani kao pravno lice (sportski klub, udruženje građana ili privredno društvo), u čemu sam

Bio sam angažovan od strane ELSA International, najvećeg evropskog udruženja studenata prava koje broji preko 30.000 članova, da oformim i vodim tim koji će sprovoditi njihovo istraživanje u Srbiji. Posle više meseci rada, uspešno sam sa timom sproveo istraživanje.

Due diligence takođe spada u domen istraživanja, i oblast je koja u Srbiji nije toliko zastupljena i ne baš veliki broj ljudi zna da je realizuje. Lično, due diligence radim sa svojim pravnim mentorom, advokatom Željkom Simićem.

Mogu biti od pomoći kada je pravo u pitanju sam ili u saradnji sa nekim od mojih saradnika, advokata ili pravnika, za sledeće oblasti:
  • Osnivanje pravnih lica u Srbiji;
  • Due diligences;
  • Pravna istraživanja.

Za sve informacije i predloge, obratite mi se slanjem e-maila na info@vukmircetic.com.