Predavanja

Edukacijom sam počeo da se bavim davne 2007. godine, kada sam prošao JAZAS-ovu školu edukacije. U tom periodu sam shvatio da mi formalno znanje neće biti dovoljno ukoliko želim da napredujem, te sam počeo da ulažem u svoje dodatno obrazovanje. Neke od obrazovnih ustanova gde sam stekao svoje trenutno obrazovanje, pored Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i Oksford Univerzitet, Ruska federalna agencija za poslove mladih u okviru Vlade Rusije, British Council, American Councils for international education, Balkan Security Network, pojedina domaća ministarstva, mnoge organizacije, kompanije i druge.

Uvideo sam povećanje potrebe društva za raznim vidovima dodatnog obrazovanja, ali i srazmerni rast dostupnih programa edukacije čiji kvalitet nije zadovoljavajući. Složiću se sa zapažanjem Noama Čomskog, kada je rekao da kvalitet obrazovanja treba da bude što više osiromašen i osrednji, kako bi se napravila što veća razlika između viših i nižih društvenih slojeva, a u cilju da niži slojevi ne mogu da premoste tu razliku. Upravo zbog toga, rešio sam da od svoje prve edukatorske licence iz 2007. godine ulažem u sebe kao predavača, i odlučno svoja predavanja, treninge i obuke koncipiram tako da se razlikuju od većine, dopunjavaju dostupno obrazovanje, te nude praktična znanja učenicima, koja se mogu iskoristiti.

Danas, radim kao predavač i konsultant Instituta za pravo i finansije i kao predavač na jednom privatnom fakultetu u Beogradu, učestalo gostujem na seminarima, obukama, treninzima i treninzima za trenere kao predavač ili trener, te obukama kompanija, organizacija, državnih institucija i drugih.

Domeni obuka i treninga koje držim su raznovrsni, od soft skills treninga, liderstva, timskog rada, prezentacionih i komunikacionih veština, preko poznavanja pravnih propisa, pa do implementacije i razvoja e-poslovanja, biznis obuka itd.

Za sve informacije i predloge, možete me kontaktirati na info@vukmircetic.com.
.