Radno iskustvo

Institut za pravo i finansije

 • Kompanija za edukaciju, publikacije i konsultantske aktivnosti
 • Predavač i konsultant (Od 10/2012.)

Development Center

 • Organizacija civilnog društva
 • Osnivač i predsednik (Od 7/2011.)
 • Koordinator sektora za edukaciju (od 7/2011. do 1/2013.)

Serbian Intelligence Network

 • Organizacija za visoko natprosečno inteligentne osobe
 • Supervizor (od 4/2011.)

Curling Club Vukovi

 • Sportski klub (karling)
 • Osnivač i predsednik (od 12/2009.)

Institute for Law and Finance

 • Kompanija za edukaciju, publikacije i konsultantske aktivnosti
 • Suosnivač i izvršni director (od 3.2012 do 10.2012.)

Balkan Security Network

 • Organizacija za edukacija (pisanje projekata za EU fontovel)
 • Junior knsultant and trener (4/2011 – 8/2011.)

ELSA Beograd   

 • Lokalna grupa Beograd Evropskog udruženja studenata prava
 • Potpredsednik (08/2011 – 03/2012.)
 • FR direktor (12/2010 – 07/2011.)
 • Član (10/2010 – 12/2010.)

Sportska komisija Univerziteta u Beogradu                                   

 • Direktor za alternativne sportove (10/2010 – 9/2011.)

Disciplinska komisija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 • Član (10/2010 – 9/2011.)

Omladina Mense Srbije

 • Grupa u okviru Mense Srbije namenjena omladini sa visokom inteligencijom
 • Osnivač i predsednik (5/2010 – 1/2011.)

Omladina JAZAS-a                                                                                                         

 • Nevladina organizacija
 • Edukator za polno prenosive bolesti (12/2007 – 1/2009.)
 • Volonter (2/2007 – 12/2007.)

Radio Beograd 1

 • Saradnik (3/2005 – 7/2010.)